Ciasteczka i polityka

CIASTECZKA: INFORMACJA PRAWNA

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  POLITYKA STRONY

  1) KIM JESTEŚMY

   

  SURF WYJAZDY jest zastrzeżonym znakiem towarowym i własnością STOWARZYSZENIA CSF CONCEPT , który oferuje swoje usługi w zakresie organizacji czasu wolnego dla członków stowarzyszenia, udostępniania infrastruktury budynku, w którym członkowie stowarzysznia mogą się zbierać w celu realizaqcji celów stowarzyszenia, zlokalizwany na Calle Las Canteras 57, 35010 (Las Palmas), z NIF. G76268143 Użytkownik może zadawać pytania w mailu: info@surfwyjazdy.pl

   

  2) AKCEPTACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

   

  Niniejszy dokument (zwany dalej „Zawiadomieniem prawnym”) ma regulować korzystanie z witryny sieci Web (zwanej dalej siecią), którą firma SURF WYJAZDY udostępnia publicznie do SURF WYJAZDY

   

  Korzystanie z serwisu przez osobę trzecią stanowi warunek użytkownika i oznacza pełną akceptację użytkownika każdego z warunków zawartych w tej informacji prawnej.

  (3) PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

   

  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, treści i usług zgodnie z prawem, niniejszą informacją prawną, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Podobnie użytkownik zobowiązuje się nie używać witryny internetowej lub usług świadczonych przez nią do celów lub skutków nielegalnych lub sprzecznych z treścią niniejszego ogłoszenia prawnego, szkodliwych dla praw zainteresowanych stron trzecich lub w jakikolwiek sposób może uszkodzić, wyłączyć lub osłabić Sieci lub usług lub zapobiec normalnemu korzystaniu z witryny przez innych użytkowników.

   

  Ponadto użytkownik nie zgadza się wyraźnie, aby nie niszczyć, zmieniać, wyłączyć lub w inny sposób uszkodzić danych, programów lub dokumentów elektronicznych i innych, które znajdują się w www.surfwyjazdy.pl.

   

  Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, formantów ActiveX ani żadnego innego logicznego urządzenia lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą powodować jakiekolwiek zmiany w systemach komputerowych SURF WYJAZDY lub osób trzecich.

   

  Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać informacji, wiadomości, grafiki, rysunków, dźwięku i / lub obrazu, zdjęć, nagrań, oprogramowania i plików ogólnych, wszelkiego rodzaju materiałów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej bez wyraźnej zgody firmy SURF WYJAZDY.

   

   

   

  4) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

   

  Cała treść strony internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej, jest wyłączną własnością SURF WYJAZDY oraz, z unikalnym charakterem, projektem graficznym, kodem źródłowym, logotypami, tekstami, ilustracjami, fotografiami i innymi elementami, które pojawiają się w internecie.

   

  Podobnie wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki szczególne znajdujące się w serwisie są chronione prawem.

   

  Firma SURF WYJAZDY nie udziela żadnej licencji lub zezwolenia na używanie osobiste użytkownika dotyczące ich praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiegokolwiek innego prawa związanego z Twoją witryną i oferowanymi usługami.

   

  Z tego powodu użytkownik potwierdza, że ​​wcześniejsze wymienione w punktach niedozwolone powielanie, dystrybucja, marketing lub transformacja stanowią naruszenie praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej SURF WYJAZDY lub jego posiadacza.

   

  5) REGULACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI

   

  5.1 odpowiedzialność SURF WYJAZDY za pośrednictwem sieci Web

   

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia, które mogą powstać lub uszkodzenia spowodowane lub spowodowane korzystaniem z Internetu, pozostawiając SURF WYJAZDY, zwolnionym z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, która może powstać w wyniku działań użytkownika.

   

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub czynności prawne, sądowe lub pozasądowe zainicjowane przez osoby trzecie przeciwko SURF WYJAZDY w oparciu o wykorzystanie przez Użytkownika Web. W Twoim przypadku użytkownik ponosi wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania poniesione w związku z takimi roszczeniami i postępowaniem, SURF WYJAZDY

   

  5.2 odpowiedzialność za SURF WYJAZDY za działanie strony internetowej

   

  Witryna internetowa Surf Wyjazdy jest orientacyjna, a wszystkie informacje (ceny, oferty specjalne itp.) Mogą różnić się od podanej strony ze względu na zależności od firm afiliacyjnych z Surf Wyjazdy. Jednakże Surf Wyjazdy podjął najwyższe starania, aby zawsze aktualizować wszystkie informacje.

  SURF WYJAZDY wyklucza możliwość potwierdzenai założenia rezerwacji na swoje usługi poprzez wysłąnie wiadomości typu e-mail, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wpłącenie pełnej sumy jest jednoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie zamówienia.

  SURF WYJAZDY wyklucza wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku zakłóceń, zaniechania, przerwania, wirusów komputerowych, awarii telefonu lub rozłąki w działaniu systemu elektronicznego, motywowanych przyczynami wykraczającymi poza SURF WYJAZDY.

   

  Ponadto firma SURF WYJAZDY również odrzuca wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku opóźnień lub zablokowania funkcjonującego funkcjonowania tego elektronicznego systemu, spowodowanego niedoborem lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, a także szkody wyrządzone przez osoby trzecie za sprawą nielegalnego wykraczania poza kontrolę SURF WYJAZDY .

  5.3 odpowiedzialność za linki SURF WYJAZDY

   

  SURF WYJAZDY przestrzega jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, które są outsiderem sieci Web, ponieważ funkcja linków, które pojawiają się, informuje tylko użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji dotyczących danego tematu.

   

  SURF WYJAZDY zwraca uwagę na wszelką odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie takich łączy, wyniki uzyskane za pośrednictwem tych łączy, prawdziwość i zgodność z prawem treści i informacji, które można uzyskać, a także szkody wyrządzone na podstawie informacji zamieszczonych na połączonej stronie internetowej.

   

  (6) PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

   

  6.1 na formularzach:

   

  Kiedy użytkownik ułatwia swoje dane osobowe w formie „budżetu” znajdującego się na stronie internetowej działu, upoważnia się wyraźnie do SURF WYJAZDY do automatycznego przetwarzania ich danych osobowych w celach wskazanych w tym dokumencie.

   

  SURF WYJAZDY będzie zawierał dane dostarczone przez użytkownika w pliku należącym do SURF WYJAZDY, należycie przekazane do agencji ds. Ochrony danych.

   

  Firma SURF WYJAZDY nie przekazuje ani nie przekazuje osobom trzecim zebranych danych, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.

   

  Użytkownik może korzystać ze swoich praw dostępu, poprawiania, anulowania lub sprzeciwu, wysyłając e-maila na adres info@surfwyjazdy.pl

   

  6.2 w sprawie plików cookie

   

  Ostrzega użytkownika, że ​​adres URL http://www.surfwyjazdy.pl używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki danych wygenerowane na komputerze użytkownika, które pozwalają nam poznać następujące informacje:

   

  – data i czas ostatniego odwiedzonego przez użytkownika serwisu internetowego.

   

  – Projekt treści, które użytkownik wybrał podczas swojej pierwszej wizyty w naszej witrynie.

   

  – Elementy zabezpieczające zaangażowane w kontrolowanie dostępu do obszarów zamkniętych

   

  -Inne dane

   

  Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała lub odrzuciła, otrzymane ciasteczka lub ostrzegała, gdy serwer chce wysłać plik cookie:

   

  -Jeśli używasz programu Microsoft Internet Explorer w menu widoku, wybierz opcję Opcje internetowe i uzyskaj dostęp do zaawansowanych opcji.

   

  -Jeśli używasz Firefoksa, z menu Edycja, wybierz preferencje i przejdź do kategorii Zaawansowane. SURF WYJAZDY dzięki temu, że akceptujemy ciasteczka, pomaga nam uzyskać bardziej precyzyjne dane, które pozwolą nam poprawić treść i układ naszej witryny, tak aby odpowiadały Twoim preferencjom.

   

  6.3. Anonimowe przeglądanie stron internetowych

   

  Firma SURF WYJAZDY uzyskuje i przechowuje następujące informacje dotyczące odwiedzających naszą witrynę internetową:

   

  – nazwa domeny dostawcy (PSI), która daje im dostęp do sieci. Na przykład użytkownik usługodawcy XXX zostanie zidentyfikowany tylko w domenie www.surfwyjazdy.pl. W ten sposób możemy tworzyć statystyki dotyczące krajów i serwerów, które najczęściej odwiedzają naszą stronę.

   

  – data i czas dostępu do naszej strony internetowej. Pozwala nam to na uzyskanie informacji o godzinach zamożności i dokładnych korektach w celu uniknięcia problemów nasycenia w peaktimes.

   

  – adres internetowy, z którego podzieli się link prowadzący do naszej witryny. Dzięki tym danych możemy znać skuteczność różnych banerów i łączy, które wskazują na naszego serwera, w celu promowania, które oferują lepsze wyniki.

  – dzienna liczba odwiedzających z każdej sekcji. Pozwala nam to znać obszary powodzenia i zwiększyć ich treść, aby użytkownicy uzyskiwali bardziej satysfakcjonujący wynik.

  Informacje te są całkowicie anonimowe, w żadnym wypadku nie mogą być powiązane z konkretnym i zidentyfikowanym użytkownikiem.

  (7) PRAWO I JURYSDYKCJA

  Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub realizacji niniejszej informacji prawnej będą interpretowane w prawie hiszpańskim