fbpx

Ciasteczka i polityka

CIASTECZKA: INFORMACJA PRAWNA

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ROZPORZĄDZENIE RODO:

Poprzez użycie naszej strony i formularzy kontaktowych zgadzasz się na użycie swoich danych. Możesz też anulować subskrypcję poprzez bezpośredni kontakt z administratorem info@surfwyjazdy.pl

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (w tym reklama kontekstowa);
  • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna);
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa Newsletter);
  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowania na przyszłość.
 2. Reklama kontekstowa
  Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administrator.
 3. Reklama behawioralna
  Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkownika, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików „Cookies” oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także Profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Więcej o działaniu plików „Cookies” w Polityce Cookies.
 4. Newsletter
  Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę wysyłki Newslettera poprzez e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
  • w celu świadczenia usługi wysyłki Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, którą może cofnąć w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania, jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz Aktywności Użytkownika w Sklepie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora.
 5. Marketing bezpośredni
  Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administrator do kierowania do Użytkownika treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, o ile Użytkownik wyrazi na zgodę na te działania. Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.VIII.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Administratorem umowy sprzedaży, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a następnie w czasie niezbędnym do realizacji roszczeń reklamacyjnych Klienta, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.
2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Klienta żądania usunięcia Konta w Sklepie Administrator może przetwarzać jego Dane osobowe w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko niemu.
3. W przypadku uzyskania przez Klienta rabatu lojalnościowego związanego z regularnym dokonywaniem zakupów w Sklepie, Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu.
4. Dane osobowe Klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
5. Dane osobowe Użytkownika Sklepu przekazane poprzez formularze Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie będzie niezbędne do nawiązania umowy w współpracę oferowaną przez Administratora.
IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator regularnie analizuje ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z podmiotów współpracujących z Administratorem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Dane osobowe Użytkownika.


POLITYKA STRONY

1) KIM JESTEŚMY

SURF WYJAZDY jest zastrzeżonym znakiem towarowym i własnością STOWARZYSZENIA CSF CONCEPT , który oferuje swoje usługi w zakresie organizacji czasu wolnego dla członków stowarzyszenia, udostępniania infrastruktury budynku, w którym członkowie stowarzysznia mogą się zbierać w celu realizacji celów stowarzyszenia, zlokalizwany na Calle Las Canteras 57, 35010 (Las Palmas), z NIF. G76268143 Użytkownik może zadawać pytania w mailu: info@surfwyjazdy.pl

2) AKCEPTACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niniejszy dokument (zwany dalej „Zawiadomieniem prawnym”) ma regulować korzystanie z witryny sieci Web (zwanej dalej siecią), którą firma SURF WYJAZDY udostępnia publicznie.

Korzystanie z serwisu przez osobę trzecią stanowi warunek użytkownika i oznacza pełną akceptację użytkownika każdego z warunków zawartych w tej informacji prawnej.

(3) PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, treści i usług zgodnie z prawem, niniejszą informacją prawną, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Podobnie użytkownik zobowiązuje się nie używać witryny internetowej lub usług świadczonych przez nią do celów lub skutków nielegalnych lub sprzecznych z treścią niniejszego ogłoszenia prawnego, szkodliwych dla praw zainteresowanych stron trzecich lub w jakikolwiek sposób może uszkodzić, wyłączyć lub osłabić Sieci lub usług lub zapobiec normalnemu korzystaniu z witryny przez innych użytkowników.

Ponadto użytkownik nie zgadza się wyraźnie, aby nie niszczyć, zmieniać, wyłączyć lub w inny sposób uszkodzić danych, programów lub dokumentów elektronicznych i innych, które znajdują się w www.surfwyjazdy.pl.

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, formantów ActiveX ani żadnego innego logicznego urządzenia lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą powodować jakiekolwiek zmiany w systemach komputerowych SURF WYJAZDY lub osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać informacji, wiadomości, grafiki, rysunków, dźwięku i / lub obrazu, zdjęć, nagrań, oprogramowania i plików ogólnych, wszelkiego rodzaju materiałów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej bez wyraźnej zgody firmy SURF WYJAZDY

4) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Cała treść strony internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej, jest wyłączną własnością SURF WYJAZDY oraz, z unikalnym charakterem, projektem graficznym, kodem źródłowym, logotypami, tekstami, ilustracjami, fotografiami i innymi elementami, które pojawiają się w internecie.

Podobnie wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki szczególne znajdujące się w serwisie są chronione prawem.

Firma SURF WYJAZDY nie udziela żadnej licencji lub zezwolenia na używanie osobiste użytkownika dotyczące ich praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiegokolwiek innego prawa związanego z Twoją witryną i oferowanymi usługami.

Z tego powodu użytkownik potwierdza, że ​​wcześniejsze wymienione w punktach niedozwolone powielanie, dystrybucja, marketing lub transformacja stanowią naruszenie praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej SURF WYJAZDY lub jego posiadacza.

5) REGULACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA

5.1 odpowiedzialność SURF WYJAZDY za pośrednictwem sieci Web

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia, które mogą powstać lub uszkodzenia spowodowane lub spowodowane korzystaniem z Internetu, pozostawiając SURF WYJAZDY, zwolnionym z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, która może powstać w wyniku działań użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub czynności prawne, sądowe lub pozasądowe zainicjowane przez osoby trzecie przeciwko SURF WYJAZDY w oparciu o wykorzystanie przez Użytkownika Web. W Twoim przypadku użytkownik ponosi wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania poniesione w związku z takimi roszczeniami i postępowaniem, SURF WYJAZDY

5.2 Zasady korzystania z oferowanych atrakcjach czasu wolnego dla członków stowarzyszenia i udostępniania infrastruktury budynku.

Witryna internetowa Surf Wyjazdy służy tylko za informacje dla podróżujących na Gran Canarię, a wszystkie informacje, ceny podane na stronie są czysto informacyjne i nie stanowią oferty imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych. Program i oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Osoby chcące brać udział w atrakcjach stowarzyszenia mogą zapisać się do stowarzyszenia CSF CONCEPT dobrowolnie, w tym celu muszą skontaktować się z przedstawicielami Surf Wyjazdy ( polska strona informacyjna CSF CONCEPT) poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie, mailowo, inne środki komunikacji bądź też osobiście.

Warunkiem potwierdzenia przynależności do stowarzyszenia jest wpisanie się do księgi członków w placówce stowarzyszenia.

Poprzez zaakceptowanie regulaminu strony użytkownik (osoba odwiedzająca stronę www.surfwyjazdy.pl), wyraża chęć przynależenia do stowarzyszenia.

5.3 Atrakcje i opłaty

Każdy członek stowarzyszania ma prawo do korzystania z dóbr stowarzyszenia ( infrastruktura domu surfingowego: kuchnia, miejsca na odpoczynek, korzystanie z internetu, desek surfingowych, rowerów, czy też zajęć sportowych oferowanych w ramach przynależności do stowarzyszenia za darmo)

Wszystkie dodatkowe atrakcje:  Paralotniarstwo, YOGA, hiking, snorkeling, nurkowanie, restube, sup, wspinaczka, slackline, baseny naturalne, enduro-bike, canyoning, bodyboarding, rowery, deskorolki, żeglarstwo, freediving, tenis, szkolenia surfingowe, nie stanowią oferty stowarzyszenia.

Natomiast każdy członek stowarzyszania ma prawo do korzystania ze zniżek oferowanych we wszystkich firmach kolaborujacych

Opłaty: Aby korzystać z infrastruktury domu surfingowego, każdy członek zobowiązany jest zapłacić składkę członkowską na dany miesiąc w kwocie odpowiadającej jego pobytowi na Gran Canari.

SURF WYJAZDY wyklucza możliwość potwierdzenia założenia rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości typu e-mail, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Surf Wyjazdy jako część organizacji pozarządowej, nie pobiera żadnych opłat dodatkowych prócz tych opisanych w punkcie 5.3

 

5.4

SURF WYJAZDY wyklucza wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku zakłóceń, zaniechania, przerwania, wirusów komputerowych, awarii telefonu lub rozłąki w działaniu systemu elektronicznego, motywowanych przyczynami wykraczającymi poza SURF WYJAZDY.

Ponadto stowarzyszenie SURF WYJAZDY również odrzuca wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku opóźnień lub zablokowania funkcjonującego funkcjonowania tego elektronicznego systemu, spowodowanego niedoborem lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, a także szkody wyrządzone przez osoby trzecie za sprawą nielegalnego wykraczania poza kontrolę SURF WYJAZDY .

5.5 odpowiedzialność za linki SURF WYJAZDY

SURF WYJAZDY przestrzega jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, które są outsiderem sieci Web, ponieważ funkcja linków, które pojawiają się, informuje tylko użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji dotyczących danego tematu.

SURF WYJAZDY zwraca uwagę na wszelką odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie takich łączy, wyniki uzyskane za pośrednictwem tych łączy, prawdziwość i zgodność z prawem treści i informacji, które można uzyskać, a także szkody wyrządzone na podstawie informacji zamieszczonych na połączonej stronie internetowej.

(6) PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

6.1 na formularzach:

Kiedy użytkownik ułatwia swoje dane osobowe w formie „budżetu” znajdującego się na stronie internetowej działu, upoważnia się wyraźnie do SURF WYJAZDY do automatycznego przetwarzania ich danych osobowych w celach wskazanych w tym dokumencie.

 

SURF WYJAZDY będzie zawierał dane dostarczone przez użytkownika w pliku należącym do SURF WYJAZDY, należycie przekazane do agencji ds. Ochrony danych.

 

Firma SURF WYJAZDY nie przekazuje ani nie przekazuje osobom trzecim zebranych danych, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.

 

Użytkownik może korzystać ze swoich praw dostępu, poprawiania, anulowania lub sprzeciwu, wysyłając e-maila na adres info@surfwyjazdy.pl

 

6.2 w sprawie plików cookie

 

Ostrzega użytkownika, że ​​adres URL http://www.surfwyjazdy.pl używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki danych wygenerowane na komputerze użytkownika, które pozwalają nam poznać następujące informacje:

 

– data i czas ostatniego odwiedzonego przez użytkownika serwisu internetowego.

 

– Projekt treści, które użytkownik wybrał podczas swojej pierwszej wizyty w naszej witrynie.

 

– Elementy zabezpieczające zaangażowane w kontrolowanie dostępu do obszarów zamkniętych

 

-Inne dane

 

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała lub odrzuciła, otrzymane ciasteczka lub ostrzegała, gdy serwer chce wysłać plik cookie:

 

-Jeśli używasz programu Microsoft Internet Explorer w menu widoku, wybierz opcję Opcje internetowe i uzyskaj dostęp do zaawansowanych opcji.

 

-Jeśli używasz Firefoksa, z menu Edycja, wybierz preferencje i przejdź do kategorii Zaawansowane. SURF WYJAZDY dzięki temu, że akceptujemy ciasteczka, pomaga nam uzyskać bardziej precyzyjne dane, które pozwolą nam poprawić treść i układ naszej witryny, tak aby odpowiadały Twoim preferencjom.

 

6.3. Anonimowe przeglądanie stron internetowych

 

Firma SURF WYJAZDY uzyskuje i przechowuje następujące informacje dotyczące odwiedzających naszą witrynę internetową:

 

– nazwa domeny dostawcy (PSI), która daje im dostęp do sieci. Na przykład użytkownik usługodawcy XXX zostanie zidentyfikowany tylko w domenie www.surfwyjazdy.pl. W ten sposób możemy tworzyć statystyki dotyczące krajów i serwerów, które najczęściej odwiedzają naszą stronę.

 

– data i czas dostępu do naszej strony internetowej. Pozwala nam to na uzyskanie informacji o godzinach zamożności i dokładnych korektach w celu uniknięcia problemów nasycenia w peaktimes.

 

– adres internetowy, z którego podzieli się link prowadzący do naszej witryny. Dzięki tym danych możemy znać skuteczność różnych banerów i łączy, które wskazują na naszego serwera, w celu promowania, które oferują lepsze wyniki.

– dzienna liczba odwiedzających z każdej sekcji. Pozwala nam to znać obszary powodzenia i zwiększyć ich treść, aby użytkownicy uzyskiwali bardziej satysfakcjonujący wynik.

Informacje te są całkowicie anonimowe, w żadnym wypadku nie mogą być powiązane z konkretnym i zidentyfikowanym użytkownikiem.

(7) PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub realizacji niniejszej informacji prawnej będą interpretowane w prawie hiszpańskim